Select Languange:

 

Anasayfa

GölyaylaKöyü Hakkinda Iletisim
  Sehir Tarihi
  Ilçe Tarihi
  Köy Tarihi
  Hakkimizda
  Faaliyetlerimiz
  Vizyonumuz
  Iletisim
 1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek
 3. Amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar gibi üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak
 4. Amacın gerçekleştirilebilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek
 5. Gerekli izinler alınmak şartı ile yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek
 7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek
 8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin  geliştirilmesi ve devam ettirilebilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerin bu türlü etkinliklerden yararlanmasını sağlamak
 9.  Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerindeki aynı hak tesis etmek
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, fedeeasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisler kurmak
 11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmask
 12.  Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlardaki derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek
 14. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmelerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak
 15. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak
 16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak
 17. Dernek bu çalışmalarını yönetmek için sigortalı personel, temizlik elemanları, güvenlik elemanı çalıştırmak
 18. Yüksek öğrenim yapan ve öncelikle dernek üyesi olanların yakınlarına ve diğer başarılı öğrencilere karşılıksız burs vermek


Rize İkizdere Gölyayla ve Çevre Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği
Her Hakkı Saklıdır © 2007-2020 www.golyayla.com
Tasarım : Hüseyin KEÇOĞLU - Güncelleme : Abdullah SEVİLMİŞ